Logo-Knihy na korze
Kníkupectvo
Na Korze

Jana Micenková v Humennom

„Autorka pri mapovaní vnútorného sveta protagonistov využila polyperspektívu, a to takým spôsobom, že každá kapitola sa vždy zameriava na rekonštrukciu udalostí z pohľadu danej postavy. Takéto naratívne riešenie pomáha vytvárať plastický obraz zobrazovanej reality s dôrazom práve na to psychologické vykreslenie postáv – aj to takto rozprávanie ozvláštňuje, a výtvára tým najmä priestor na stvárňovanie situácií vždy z daného uhlu pohľadu tej postavy, takže máme možnosť nahliadnuť do ‚anatómie‘ ich konfliktov, nedorozumení a nedopovedaní,“ povedala o knihe Krv je len voda porokyňa ceny Anasoft litera Tamara Janecová.
*Anasoft litera uvádza…*
aj tento rok autorov a autorky tej najlepšej slovenskej prózy (podľa odbornej poroty literárnej ceny Anasoft litera) v kultúrnych centrách a tam, kde to kultúrou žije, po celom Slovensku.
4. z 25 plánovaných udalostí sa uskutoční vo Vihorlatskej knižnici v Humennom v utorok 31. mája 2022 o 17.00. Jana Micenková predstaví svoju najnovšiu knihu Krv je len voda, ktorá je tento rok v desiatke prestížnej svolenskej literárnej ceny Anasoft litera.
O autorke:
Jana Micenková (1980) vyštudovala slovenský jazyk a literatúru v Prešove a odbor scenáristika a dramaturgia na FAMU v Prahe. Za svoju divadelnú hru Nekrogames získala Cenu slovenského literárneho fondu za najlepší dramatický text (2013) a cenu pre mladých dramatikov VEJK AP (2012). Za dramatický text Rekonštrukcia prípadu Janko Rybárik získala 2. miesto v súťaži DRÁMA (2019). Jej ďalší dramatický text Mindfuck vyšiel v zborníku súčasných dramatických textov GREEN DRÁMA (2020). Pre rádio Devín vytvorila svoje dve autorské rozhlasové hry Pán Hybš tu nebýva (2020) a Korene (2021).
Debutovala zbierkou poviedok Sladký život (2018), ktorá bola nominovaná na cenu Anasoft litera. Jej druhá kniha Krv je len voda (2021) je psychologický román, ktorý sa venuje analýze vzniku násilného činu a rozkladu dysfunkčnej rodiny.
O knihe:
„V istom zmysle sme všetci len obete obetí…“
Klára chce matku. Matka chce slávu. Otec chce, aby všetci boli šťastní… Román je analýzou rozkladu dysfunkčnej rodiny, a zároveň sa snaží sa vysledovať z čoho pramenia príčiny násilia. Avšak nie v globálnom merítku, ale na malej vzťahovej ploche jednej rodiny. Pretože korene všetkého zla začínajú v rodinách a vzťahoch medzi ich členmi.

Moderuje Zuzana Švecová.

Projekt Anasoft litera uvádza z verejných zdrojov podporil hlavný partner Fond na podporu umenia.

facebook logo

31. May. 2022, 17:00

Vihorlatská knižnica v Humennom