Logo-Knihy na korze
Kníkupectvo
Na Korze

Noc literatúry 2021 v Humennom

Ako to dnes bude vyzerať na Noci literatúry 2021 v Humennom?
Začíname o 18:00 hod a každú pol hodinu (18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00) zaznie na vybranom mieste úryvok z konkrétnej knihy. Pripravených je 5 čítajúcich, 5 miest a 5 európskych kníh. Čítanie trvá približne 15 minút, zvyšný čas je určený na presun na ďalšie miesto. Môžete začať kdekoľvek a pokračovať kamkoľvek. Môžete si prísť vypočuť jeden alebo aj všetkých 5 úryvkov. Príďte však podporiť naše čítajúce – tento rok sú nimi učiteľky slovenského jazyka z humenských stredných škôl.

miesto: Vihorlatská knižnica v Humennom
BELGICKO: Koen Peeters: Nauč ma plávať
číta Mgr. Jana Harasimová, Stredná odborná škola technická

miesto: Zeleninové trhovisko
PORTUGALSKO: Valter Hugo Mae: Syn tisícich otcov
číta: PaedDr. Antónia Stebnická + študentka Anna Mária Blahova, Gymnázium arm. Gen. L. Svobodu

miesto: Gréckokatolícky chrám sv. arch. Michala v skanzene
SLOVENSKO: Alena Sabuchová: Šeptuchy
číta Mgr. Henrieta Mandzáková, Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho

miesto: NERV platforma
NEMECKO: Olga Grjasnowa: Právna nejasnosť jedného manželstva
číta: Mgr. Ivana Šestáková + študentka Simona Peťová, Súkromná SOŠ pedagogická EBG

miesto: Kníhkupectvo Na Korze
MAĎARSKO: Anna Szabo T.: Pokus omyl
číta: Mgr. Miroslava Radová + študentka Klára Rumanová, Cirkevná spojená škola

facebook logo

22. Sep. 2021, 18:00 - 20:30

Humenné