Logo-Knihy na korze
Kníkupectvo
Na Korze

SÚŤAŽ!

Vianočný príbeh

súťaž pre humenských žiakov ZŠ a SŠ

ČO?

Napíš vianočný príbeh, ktorý sa odohráva v našom krásnom meste. Fantázii sa medze nekladú. Či si v ňom hlavnú úlohu zahrajú čarovné bytosti alebo reálne postavy, či sa bude odohrávať v minulosti, v súčasnosti alebo v ďalekej budúcnosti záleží len na tebe. Najlepšie texty potom oceníme knižnou odmenou.

PREČO?

Rozmýšľajme o svojom meste. Aké je, keď ho zasype biela perina, keď na ihličí zablikajú vianočné svetielka, keď sú ľudia k sebe milí a prajní, keď sa v ňom plnia tie najtajnejšie priania? Darujme pod stromček nášmu mestu príbehy. Na oplátku primátor mesta Humenné v spolupráci s platformou Literárne večery a Kníhkupectvom Na korze venuje deťom za ich (víťazné) príbehy knižné ceny, aby v čase Vianoc čítali a prežívali zázračné chvíle na popísaných stránkach papiera.

KEDY?

Čas posielať svoje príbehy máš do 20.12.2019 do 12:00 hod.

KDE?

Svoj text pošli mailom na adresu info@knihynakorze.sk alebo dones osobne do kníhkupectva (Kníhkupectvo Na korze, OD Jednota, Námestie slobody 22/2, 06601 Humenné).

AKO?

Na konci svojho súťažného textu poprosím uveď meno a kontaktné údaje (telefónne číslo), aby sme ti vedeli včas oznámiť výsledky súťaže. Víťazov kontaktujeme a poprosíme ich, aby svoj text prišli prečítať do okna kníhkupectva.

KTO?

Súťaž o najkrajší vianočný príbeh z prostredia nášho mesta organizujú Literárne večery a Kníhkupectvo Na korze pod záštitou primátora mesta Humenné.

VYHODNOTENIE

Všetky prihlásené texty vyhodnotíme v priebehu víkendu 21. a 22. decembra 2019 a následne zverejníme výsledky na internetovej stránke kníhkupectva a facebookovej stránke Literárnych večerov a kníhkupectva. Najlepšie príbehy prečítame v predvečer Vianoc, 23.12.2019 o 17:00 hod. v okne kníhkupectva a odovzdáme knižné ceny. Príbehy budeme zároveň postupne zverejňovať na internetovej stránke kníhkupectva.