Logo-Knihy na korze
Kníkupectvo
Na Korze

Vichodňarske rozpravočki 2 na 3

recenzia | 29. 6. 2021

Dobry dzeň, ľudze mojo!

A na ostatok toto najľepše co som za pošľedne obdobje čital. Prebadčce mi šicke, ktore mi nerozumice, aľe ja inakši nemožem.

 

Tota šumna mala modra cenka knižočka še mi dostala do ruky a už som še jej nepuščil. Naramňe som še zabavjal na šickych rozpravkoch. Ani som doteraz neznal, že Superman, Betmen či Spajderman znaju bešedovac po našim. A či sce už čuli, že bľichi znaju bavic divadlo? Abo o tym, že može buc dachto aj bez taľentu? Radši Vam ani šicko neprezradzim, aby sce še mohli sami pozabaviac na totej knižkoj. Jedno Vám povim, brucha Vás budú šickych boľec od šmichu. Na toto še pripravce.

 

Knižku som preluskal raz-dva, aj kedz som še obával toho nášho diaľektu. Naučil som še nové slovíčka, ktoré som ešte nigdy nečul. Kedz sebe spomeňem na tote príbehy, furt še vidrižňam. Mušim konštatovac, že: „Jožku, paľec hore, piše Vam to vyborňe!“

 

Ziscil som, že som začal od druhoho dielu, taže bežím do knihkupectva po perši, naj še možem zabavjac
daľej.

 

Do skorého čítania pri ďalšej recenzii.

 

Michael Adam Demčák, 8 rokov

 

Recenzia vznikla vďaka projektu Knižné štipendium II.